Stichting Dare to be Grey

De Stichting Dare to be Grey is gevestigd in Utrecht en ontwikkelt en ondersteunt activiteiten ter versterking van een genuanceerd middenveld in gepolariseerde debatten en situaties.

DTBG-Samenleving.png

Over ons

De Stichting Dare to be Grey, opgericht op 8 januari 2018, heeft als doel, ten eerste, het ondersteunen van een genuanceerd middenveld in gepolariseerde debatten en situaties en, ten tweede, het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Ze tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door, ten eerste, het stimuleren en ontplooien van campagnes en andere maatschappelijke en educatieve activiteiten en, ten tweede, alle andere wettige middelen. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De Stichting is voortgekomen uit een team van studenten Internationale Betrekkingen in historisch perspectief dat namens de Universiteit Utrecht deelnam aan de internationale wedstrijd P2P: Challenging Extremism. Hierin werden 55 universiteiten wereldwijd uitgedaagd om een social media-campagne tegen extremisme te ontwikkelen en uit te voeren. Het Utrechtse team koos er met Dare to be Grey voor het ‘grijze’ midden te versterken in een wereld waarin polarisatie als belangrijke voedingsbodem voor extremisme dient. Dare to be Grey werd eind juni 2016 in Washington bekroond met de eerste prijs in de Facebook Global Digital Challenge.

Hierna zette een klein kernteam het werk van de campagne voort. Samen met maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties en overheden geven de teamleden trainingen en workshops en ontwikkelen ze grote programma’s om polarisatie tegen te gaan. In november 2018 is onder de noemer van het Europese CSEP-programma [Civil Society Empowerment Program] 'Project Grey' gelanceerd. In dit tweejarige project wordt het kenmerkende narratief van DtbG opgeschaald naar een Europees niveau. Een overzicht van deze activiteiten kan op de website worden verkregen.

Gegevens

Basisgegevens:

Stichting Dare to be Grey

Utrecht

info@dtbg.nl

RSIN: 858375643

KVK-nummer: 70564116

IBAN: NL04 ABNA 0812 9700 98

Bestuur:

Prof. dr. Jacco Pekelder (voorzitter)

Susan Verstegen MA (penningmeester)

Jorrit Steehouder MA (secretaris)

Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.): Susan Verstegen MA (penningmeester), Prof. dr. Jacco Pekelder (voorzitter), Jorrit Steehouder MA (secretaris)

Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.): Susan Verstegen MA (penningmeester), Prof. dr. Jacco Pekelder (voorzitter), Jorrit Steehouder MA (secretaris)

Donaties

De Stichting Dare to be Grey is afhankelijk van subsidies en giften.

Donaties zijn welkom op IBAN: NL04 ABNA 0812 9700 98

 

Beleid en strategie 

Samen met maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties en overheden geven de teamleden trainingen en workshops en ontwikkelen ze grote programma’s om polarisatie tegen te gaan. In november 2018 is onder de noemer van het Europese CSEP-programma [Civil Society Empowerment Program] 'Project Grey' gelanceerd. In dit tweejarige project wordt het kenmerkende narratief van DtbG opgeschaald naar een Europees niveau.

Veel aandacht van onze jonge stichting gaat in de periode 2018-2021 uit naar het bovengenoemde Project Grey. Onze kernactiviteit, de Dare to be Grey-campagne inclusief de bijbehorende trainingen en workshops, zal intussen worden voortgezet, zelfstandig en als onderdeel van grotere projecten.

De strategie voor de toekomst bestaat uit een geleidelijke uitbouw van de activiteiten door bestaande samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen en nieuwe aan te gaan. Ook zijn we continu bezig met het onderzoeken en najagen van nieuwe financieringsmogelijkheden. 

Uit de gelden die zo worden verkregen, worden de activiteiten bekostigd in overeenstemming met de afspraken van de betreffende subsidiegever. Los van een kleine buffer, streeft de stichting er niet naar een vermogen op te bouwen. De bestuurders zijn volgens de statuten gezamenlijk bevoegd om beslissingen te nemen en betalingen te doen. In de praktijk hanteren we voor betalingen altijd het vier-ogen-principe. Eens per jaar publiceert het bestuur een financieel verslag op deze website. De bestuurders ontvangen vanaf 2019 een bescheiden vergoeding (vacatiegeld) mits de financiën dat toelaten.

De stichting streeft na in 2019 een ANBI-status te realiseren.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018